PRETRAŽI
MATERIJALI

Frischeisovo drvo za građenje

Drvo, kao konstrukcijski materijal, posjeduje veoma bitne karakteristike u usporedbi s drugim materijalima koji se koriste u graditeljstvu. Za primjenu drva kao konstrukcijskog materijala osobito su značajna dva svojstva:
– relativno visoka čvrstoća pri niskoj gustoći – lako oblikovanje.

U Frischeisu se kupci mogu osloniti na dvije stvari: tvrtku i drvo. Od ispitanih konstrukcijskih materijala kao što su BSH ili KVH grede ili uslojeno cjelovito drvo, preko dekorativnih proizvoda za fasade – u Frischeisu možete pronaći sve proizvode za drvene konstrukcije.

Savjetovanje uključeno
Rezana građa, OSB ploče, uslojeno cjelovito drvo – materijali za drvne konstrukcije su raznoliki. Od velike je pomoći ako se u Frischeisu uz sirovine može dobiti i know-how o stručnoj primjeni: Nikada se nismo smatrali samo distributerom, već svojim poslovnim partnerima, koliko je to moguće, pružamo i tehničku podršku. Stupanj predmontaže se utvrđuje zajednički i drvo se zatim isporučuje u skladu s time.

Stručnost? U Frischeisu je svugdje prisutna.
U svakoj podružnici nalaze se specijalizirani stručnjaci za drvnu konstrukciju – i to nisu prodavači, već diplomirani inženjeri drvne tehnologije i šumarstva. Smatramo se poveznicom između drvne industrije i prerađivača. Naša podrška počinje već u fazi ponude i traje sve do završnih radova – time svojim kupcima pomažemo izraditi konkurentnu ponudu.

Stolarska rezana građa
Frischeis nabavlja sirovinu u svim dijelovima Europe i svijeta, organizira sječu, obradu i distribuciju prema podružnicama i našoj centrali u St.Marainu u Austriji. Specijalizirani smo za širok spektar okrajčanih i neokrajčanih vrsta, uvoznici smo sibirskog ariša, proizvodimo hrast i bukvu. Na skladištu imamo preko 20 vrsta egzotičnog drva, te gotovo sve vrste domaćeg drva u oblicama od elemenata do piljenica.

Profilirano drvo: smreka (picea), ariš (larix)

Kao svestrani materijal otporan na vremenske uvjete profilirano drvo je pogodno za najrazličitija estetska i funkcionalna rješenja u unutrašnjoj i vanjskoj arhitekturi. Drvo kao prirodni materijal trenutno doživljava renesansu. Nije ni čudo jer za raznovrsnu primjenu profiliranog drva za vodoravne i okomite površine postoje snažni argumenti, kao npr. ekološki aspekt te regionalni odnos prema drvu. Ne treba zaboraviti estetske komponente drva koje stvara živu, a ujedno i ugodnu atmosferu te se u okviru modernih arhitektonskih koncepata može svojim oblikom lijepo kombinirati s betonom, čelikom ili staklom. U konstruiranju fasada profilirano drvo se odlikuje i svojim izolacijskim svojstvima.

Ovisno o području primjene potrebno je obratiti pozornost na svojstva drva u pogledu konstruktivnih kao i estetskih specifikacija kako bi se postigao dugoročno lijepi, postojan te – ako je potrebno – nosivi rezultat. Naši stručnjaci Vam svojim znanjem rado stoje na raspolaganju za individualna rješenja.

 

Smjernice za sortiranje i kriteriji kvalitete za konstruktivne proizvode od punog drva (din 4074)

Norma DIN 4074 „Sortiranje drva prema nosivosti“ je uvedena 1938. te je 2009. posljednji put još jednom izmijenjena u bitnim dijelovima.
Novosti u svezi s normom DIN 4074 odnose se najviše na karakter same norme kao i na pravila sortiranja i označavanja razreda sortiranja, izmjerene referentne vlage te dimenzijske stabilnosti kao i pravila označavanja te dokazivanja usklađenosti.

Glavna novina je uvođenje suhog sortiranja. Sortiranje rezane građe sukladno ÖHHU provodi se prema trgovačkim dimenzijama. Osim toga, provedena je klasifikacija razreda kvalitete, pri čemu sortiranje ovisi o vrsti drva.

Za ocjenu kvalitete i klasificiranje u podrazrede trgovačkim vrstama se prikupljaju sljedeći parametri: kvrge, smolne vrećice, raspukline, šupljine srčike, boja, okuženost gljivicama i kukcima, zakrivljenost, izvrtanje, uvrtanje oblica, uraslice kore, okružljivost.

DIN 4074-1 „Sortiranje četinjača prema nosivosti; rezana građa četinjača“ sadrži za vizualno sortiranje 3 razreda sortiranja i to, S7, S10 i S13. Ovi razredi sortiranja se („građevno drvo“) dodjeljuju razredima čvrstoće C16, C24 i C30 sukladno EN338 („građevno drvo u nosive svrhe“).

Umjesto DIN 4074 iz 1989. s njegova četiri razreda sortiranja za strojno sortiranje čvrstoće (MS 7, MS 10, MS 13, MS 17) sada vrijedi klasifikacija suklad- no razredima čvrstoće novog DIN-a 1052. Oni se označavaju dodatkom „M“ kao npr. C 30 M.

CE-oznaka rezane građe sortirane prema čvrstoći
1997. je CE-oznaka za rezanu građu sortiranu prema čvrstoći koja je putem Zakona o građevnim proizvodima prenesena u austrijsko zakonodavstvo – označavanje građevnih proizvoda je stoga zakonska obveza! U drvnom sektoru to su, primjerice, lijepljeno lamelirano drvo BSH kao i građevno drvo, koje kupci naručuju u nosive svrhe (sortirano sukladno ÖNorm DIN 4074-1, npr. razred sortiranja S10 ili nekom drugom priznatom europskom standardu čvrstoće) te se kao takvo koristi. Te proizvode proizvođači moraju obilježiti oznakom CE.

Konstruktivni drvni materijali
Konstrukcijsko puno drvo KVH


Tehnički i građevinsko-fizikalni propisi i povećani zahtjevi za kvalitetom stanovanja postavljaju sve veće zahtjeve prema građevnim materijalima. Moderna drvna gradnja danas zahtijeva građevno drvo po mjeri, precizno dimenzionirano i osušeno.

Razvojem KVH-a i DUO/TRIO-greda arhitektima i inženjerima stoji na raspolaganju građevni materijal koji je dostupan tehnički pažljivo osušen, kalibriran po mjeri i raspoloživ na skladištu u mnogim dimenzijama i dužinama.

Konstrukcijsko puno drvo (KVH) je građevinska rezana građa četinjača (u pravilu smreke) za primjenu u modernoj drvnoj gradnji. Kriteriji kvalitete značajno premašuju uobičajene kriterije kvalitete standardne građevinske rezane građe. Sortiranje se provodi u skladu s normom DIN 4074-1 te ga strogo nadziru nacionalni i internacionalni instituti.
Zupčastim spojem (DIN 68140-1; EN 385) može se proizvesti drvo do najviše 16 m. Pojedinačni elementi se pomoću najmodernije tehnike češljastog spoja slijepljuju pri čemu ne dolazi do smanjenja čvrstoće u građevnom elementu.

Osim toga, ispunjavaju se sljedeća obilježja sortiranja:
– definirana vlaga drva (15 % +/- 3 %)
– vrsta reza (odvojena srž)
– dimenzijska stabilnost presjeka
– tekstura površine

Ovisno o svrsi primjene proizvode se dvije kvalitete koje se najviše razlikuju u izgledu:
– KVH – SI za vidljive i
– KVH – NSI za nevidljive konstrukcije

Lijepljeno lamelirano drvo BSH


Lijepljeno lamelirano drvo je idealni materijal kad je potrebno izuzetno veliku pažnju posvetiti visokoj postojanosti oblika i dimenzijskoj stabilnosti. Koristi se prvenstveno kod visokih optičkih, arhitektonskih i statičkih zahtjeva.

Lijepljeno lamelirano drvo se proizvodi od tehnički osušenih dasaka smreke, pri čemu se uklanjaju oštećena mjesta koja umanjuju čvrstoću te optički nedostaci, kao što su velike smolne vrećice, velike kvrge i uraslice kore. Odsjecanjem defektnih dijelova te zbog slojevite strukture nastaje drvni materijal velike čvrstoće i veće krutosti od uobičajene grede i konstrukcijskog punog drva.

Prednosti
– visoka čvrstoća (GL24)
– postojanost oblika
– dimenzijska stabilnost
– točnost dimenzija i dužine
– visoka nosivost kod niske neto težine
– ujednačeni izgled
– cjenovno prihvatljivo, ekonomično

Dimenzije
– širine od 80 do 240 mm u 20-mm-razmacima
– širine od 80 do 1.240 mm u 40-mm-razmacima
– dužine od 6.000 do 18.000 mm

BSH posebni građevni elementi
Od nosača sedlastog krova preko lučnog spoja do okruglih lukova, možete mašti dati na volju. Bilo da se radi o zakrivljenostima, zaobljenjima, kutovima i kosinama svih vrsta, zahvaljujući razvi- jenoj tehnici svojih partnera u mogućnosti smo isporučiti svaki oblik kao nosač od lijepljenog lameliranog drva.
– sve vrste lukova i nadvišenja
– 3-dimenzionalne zakrivljenosti
– debljinu lamela prilagođenu obliku i svrsi korištenja
– zupčaste spojeve prema arhitektonskim i statičkim zahtjevima

Razredi čvrstoće: GL24h, GL24c, GL28h, GL28c, GL32h, GL32c
Kvaliteta: optička kvaliteta, industrijska kvaliteta
Širina: 80-480 mm (od 280 mm lijepljenja u blokove)
Visina: do 2.000 mm
Dužina: do 32 m

Lijepljene lamelirane duo i trio grede


DUO/TRIO greda sastoji se iz dva ili tri drva kojima je odvojena srčika, a koja su međusobno zalijepljena. Proizvod trajno zadržava stabilni oblik uslijed krutog spoja. Duo/trio greda se zupčastim spojem može proizvesti do duljine od 16 m. Klasični karakter greda i estetika punog drva time ostaju održani i stoga su izvanredno pogodni za primjenu u vidljivom području. Duo/trio grede se standardno blanjaju i kose im se rubovi na 4 strane. Za korištenje u vidljivom području grede se podvrgavaju dodatnoj optičkoj selekciji kod ocjene sirovina.

Razredi čvrstoće – konstrukcijsko puno drvo KVH, DUO i TRIO grede
Karakteristične vrijednosti – izvadak iz EN 338
Razred sortiranja S10 (=vizualno sortiranje) je dodijeljen razredu čvrstoće C24

BSP uslojeno cjelovito drvo – Ravni drvni materijal s najboljim izolacijskim svojstvima


Uslojeno cjelovito drvo iz Hasslacher Norica Timber je masivni, višeslojno strukturirani građevni materijal od drva. Pojedinačni slojevi od sortiranih i tehnički osušenih uslojenih lamela se pritom dijagonalno međusobno lijepe pod visokim tlakom prešanja.
Zahvaljujući svojim građevinsko-fizikalnim i mehaničkim svojstvima ovaj ravni drvni materijal posjeduje najbolja svojstva toplinske izolacije. Osim toga, može podnijeti teret u više smjerova. Osigurava visoku razinu zvučne izolacije, kao što su otpornost na požar i potres te jamči suhu i brzu gradnju. Zahvaljujući našem najmodernijem portalnom CNC-centru za obradu za proizvodnju segmenata prozora i vrata, izglodanih elemenata i električnih provrta elementi se mogu oblikovati fleksibilno.

PREDNOSTI
– mogu se proizvesti fleksibilne veličine
– do 20,0 x 3,20 m
– najviša sigurnost kod potresa
– brza i jednostavna montaža uz visoki
– stupanj učvršćenja
– ekološki održivi građevni materijal
– povoljna cijena krojenja uz najveću točnost dimenzija
– izbrušena površina kod svih kvaliteta
– stručna briga u planiranju, savjetovanju i usluzi uz pomoć kvalificiranih radnika

Održivost i ekološka prihvatljivost


Za J. u. A. Frischeis i njegove partnere tema održivosti i ekološke prihvatljivosti oduvijek ima veliku važnost. Stoga osobitu pažnju posvećujemo tome da se korištena rezana građa nabavlja iz regija i šuma u kojima se dokazno gospodari šumama na održivi način – to znači iz šuma koje su stabilne i kojima se gospodari prema visokim ekološkim standardima, iz kojih se uzima samo onoliko drveća koliko će ga ponovno izrasti.

JAF
Ljudevita Posavskog 49, 10410 VELIKA GORICA
Industrijska zona Podi bb, Dolačka 12, 22000 ŠIBENIK
Industrijska zona, Kukuljanovo bb, 51223 Škrljevo – RIJEKA
Industrijska zona Solin, Zoranićeva 83, 21210 SOLIN

www.frischeis.hr

Podijeli:
  • googleplus
  • linkedin
  • mail

Autor: promogradnja