PRETRAŽI
VIJESTI

Godišnja nagrada za zelenu gradnju i održivi razvoj

Tri organizacije okupljene u kampanju OBNOVIMO HRVATSKU drugu godinu zaredom raspisale su natječaj za Godišnje nagrade za zelenu gradnju i održivi razvoj, koji je prije nekoliko godina inicirao Hrvatski savjet za zelenu gradnju. Otvoren je do 31.10., a mogu se prijaviti svi koji su u prethodnom razdoblju doprinijeli zelenoj gradnji i održivom razvoju.

Ove će nagrade biti priznanja za izvrsnost i postignuća na području zelene gradnje i održivog razvoja, a namijenjene su pravnim ili fizičkim osobama, stručnjacima za zelenu gradnju i održivi razvoj zaposlenim u tvrtkama, javnom sektoru, nevladinim udrugama i agencijama te samostalnim stručnjacima iz ovoga područja.
Cilj nagrada je podizanje ugleda struke u široj i stručnoj javnosti, promicanje izvrsnosti na području zelene gradnje i održivog razvoja, stalno unapređenje načela dobroga poslovanja i cirkularnog gospodarstva, a sve u cilju očuvanja okoliša i održivog razvoja u Republici Hrvatskoj.
Prijaviti se mogu sve pravne i fizičke osobe iz Hrvatske koje su se u tekućoj godini (od 1. listopada prethodne godine do datuma objave natječaja u godini u kojoj se dodjeljuje nagrada) istaknule na području zelene gradnje i održivog razvoja.
Prijave će se zaprimati do 31. listopada 2019. godine.

Nagrade će se dodijeliti u 6 kategorija:
1. Osoba godine – nagrada se dodjeljuje jednoj fizičkoj osobi koja se posebno istaknula u promicanju zelene gradnje i održivog razvoja. Ova je nagrada počasna i osobu godine predlaže i bira Povjerenstvo internim glasovanjem.

2. Institucija / Organizacija godine – dodjeljuje se za posebno isticanje u promicanju zelene gradnje i održivog razvoja. U ovoj kategoriji sudjelovati mogu: trgovačka društva, jedinice nacionalne, regionalne i lokalne uprave i samouprave, nevladine organizacije, istraživačke institucije, odgojno-obrazovne ustanove ili stručna i savjetodavna radna tijela i organizacije civilnog društva.

3. Građevina godine – Novogradnja – ova se kategorija odnosi na novoizgrađene zgrade, infrastrukturne i prometne građevine te trgove i parkove završene u tekućoj godini odnosno u razdoblju od 1. listopada prethodne godine do 30. rujna godine u kojoj se dodjeljuje nagrada.

4. Građevina godine – Rekonstrukcija – Ova kategorija odnosi se na rekonstrukcije građevina odnosno energetske obnove građevina koje su završene u tekućoj godini (zgrade, infrastrukturne i prometne građevine te trgove i parkove).

5. Projekt godine – u ovoj kategoriji svoje razvojne projekte i/ili projektne koncepte i/ili projektne ideje mogu prijaviti pravne osobe (odgojno-obrazovne ustanove, vladine i nevladine organizacije, trgovačka društva, organizacije civilnog društva, obrti i sl.) koji su za cilj imali podići razinu svijesti široke i stručne javnosti te kvalitetu života zajednice, a koji je direktno vezan uz zelenu gradnju, energetsku učinkovitost i održivi razvoj.U ovu kategoriju spadaju projekti koji su započeli, u tijeku ili završili u tekućoj godini:
1. koji su doprinijeli zelenoj/održivoj gradnji, energetskoj učinkovitosti, održivom prometu ili održivom razvoju, zbrinjavanju otpada odnosno smanjenju utjecaja na okoliš i emisijama stakleničkih plinova u Republici Hrvatskoj;
2. EU, nacionalno, lokalno, regionalno ili privatno financirani;
3. koji su ili neprofitno ili tržišno orijentirani.

6. Studentski projekt godine (diplomskih studija)– u ovoj kategoriji svoje razvojne projekte i/ili projektne koncepte i/ili projektne ideje mogu prijaviti fizičke osobe studenti diplomskih studija sa više sastavnica sveučilišta koji su vezani uz zelenu/održivu gradnju i održivi razvoj. U ovu kategoriju spadaju projekti koji su započeli, u tijeku ili završili u tekućoj godini:
1. koji su doprinijeli zelenoj/održivoj gradnji i/ili održivom razvoju u Republici Hrvatskoj;
2. koji promoviraju društveno korisno učenje za zelenu gradnju;
3. koji promoviraju interdisciplinarni, multidisciplinarni, holistički i inovativni pristup gradnji;
4. koji su EU, nacionalno, lokalno, regionalno ili privatno financirani;
5. koji su neprofitno ili tržišno orijentirani.

Popunjenu i skeniranu dokumentaciju treba poslati na:
HRVATSKI SAVJET ZA ZELENU GRADNJU – Godišnja nagrada za zelenu gradnju i održivi razvoj
Ul. grada Vukovara 274/I, 10000 Zagreb
Ili na e-mail adresu: tea.zugaj@gbccroatia.org
Rok za podnošenje prijava je 31.10.2019.

Podijeli:
  • googleplus
  • linkedin
  • mail

Autor: promogradnja