PRETRAŽI
MATERIJALI

Hidrofobna zaštita betonskih i zidanih konstrukcija

Visokoefikasna, vodoodbojna, bezbojna zaštita mineralnih građevinskih materijala (betona, opeke, prirodnog i umjetnog kamena, mortova i žbuka) izloženih vremenskim utjecajima

Danas trendovi u svijetu moderne arhitekture sve više zahtijevaju izvedbu završnih, vanjskih fasadnih i podnih obloga u obliku neobrađenih mineralnih građevinskih materijala, poput ‘’natur’’ betona u kombinaciji s klasičnim oblogama poput kamena i opeke. Navedene obloge, uz estetske zahtjeve, moraju zadovoljiti i zahtjeve trajnosti u pogledu otpornosti na izloženost vanjskim vremenskim uvjetima (voda, vlaga, smrzavanje, kloridi, sulfati, CO2, bakterije i sl). Pošto sve mineralne građevinske materijale koji se obično koriste kao završne obloge obilježava manja ili veća poroznost, s vremenom, uslijed utjecaja vremenskih uvjeta i prodora spomenutih agresivnih tvari dolazi do ozbiljnih oštećenja koja nisu samo estetski problem, već mogu ozbiljno utjecati na nosivost i uporabivost konstrukcije. Utjecaj štetnih tvari daleko je izraženiji na konstrukcijama koje se nalaze neposredno uz more (mostovi, stambeni objekti i drugi objekti izloženi jakom vjetru i većim količinama agresivnih soli na obali) i/ili smrzavanju i solima za odmrzavanje (npr. objekti u kontinentalnom dijelu Hrvatske – fasade, ograde s kamenom oblogom, mostovi i sl.).

Iz tog razloga, navedene površine potrebno je trajno zaštititi od nepovoljnih utjecaja određenim vrstama zaštitnih premaza koji zadovoljavaju najstrože standarde (npr. zahtjeve europske norme EN 1504-2). Pritom, primijenjeni premazi moraju posjedovati svojstvo vodoodbojnosti i paropropusnosti te, iz estetskih zahtjeva, bezbojnosti tj. da ne mijenjaju završni izgled, boju i sjaj izvornog materijala obloge.

Općenito, površinsku zaštitu konstrukcija možemo razlikovati, među ostalim, i prema debljini premaza tj. veličini primijenjenih molekulskih slojeva u premazu: od nano vrijednosti do debljine premaza od nekoliko milimetara – bitno je postići određeni zaštitni film koji će zaštititi konstrukciju od prodora agresivnih tvari.

Maslenički most – primjer betonske konstrukcije izložene iznimno agresivnim uvjetima (nanosi morske soli i vode)

Hidrofobna impregnacija je postupak kojim materijal penetrira u poroznu mineralnu podlogu i kojim se postiže vodoodbojnost (hidrofobnost) površine. Pore i kapilare su iznutra obložene, ali nisu ispunjene i dalje su otvorene za plinove. Nema filma na površini betona, a izgled površine se malo ili uopće ne mijenja. Hidrofobnost (vodoodbojnost) se može najdjelotvornije postići ugradnjom premaza ili krema na bazi silikona – silana i siloksana, koje karakterizira dubinska penetracija u najsitnije pore materijala i svojstvo hidrofobiranja istih.

Zaštitni premazi u obliku višeslojno nanesenih boja ili premaza u većim debljinama mogu kvalitetno zaštititi površinu, ali nužno uzrokuju promjenu konačnog izgleda mineralnih obloga. Iz tog razloga bitno je primijeniti proizvode za smanjenje upojnosti, odnosno poroznosti kao jedne od osobina koja iznimno utječe na ponašanje i trajnost građevinskih materijala, a da se pritom ne mijenja ‘’natur’’ izgled završne obloge. U tu svrhu koriste se bezbojni hidrofobni (vodoodbojni) premazi.

Ovisno o tipu zaštite, prema EN 1504-2, površinsku zaštitu betonske konstrukcije možemo podijeliti na 4 vrste:


Uloga silikona je da vežu s mineralima i vodom u porama i tvore silikonsku smolu koja veže za stijenke pora koje postaju vodoobojne. Nakon ugradnje premaza postiže se smanjena napetost površine pora zbog povećanog kuta između kapljice vode i stijenki pore (> 90°) te kapljica vode poprima oblik kugle. Pore materijala u koje je penetrirao premaz pritom mijenjaju svojstvo kompletne površine materijala i, u tom slučaju, možemo reći da podloga postaje hidrofobna (vodoodbojna). U konačnici to rezultira dubinskim djelovanjem i smanjenjem poroznosti konstrukcije čime se smanjuje erozija i prodor vode i agresivnih tvari iz zraka i otopina.

Na tržištu postoje razni hidrofobni premazi, a dolaze u obliku tekućina, gelova i krema. Razlika između premaza je prvenstveno u količini aktivnih tvari (što je više aktivnih tvari (silana, siloksana) time je učinkovitost zaštite veća) i dubini penetracije. Na tržištu postoje čak i premazi na bazi vode no obzirom da je molekula vode veća od molekule siloksana/silana njihova penetracija u pore i kapilare je daleko manja čime se smanjuje dugotrajnost i efekt zaštitnog sloja. Takvi proizvodi često imaju i vrlo mali sadržaj aktivnih tvari.

Mogućnost penetrabilnosti zaštitne impregnacije i efekt zaštite uvelike ovise i o poroznosti materijala koji se impregnira. Što je materijal porozniji tj. upojan (npr. opeka ili porozniji kamen), izloženiji je negativnim utjecajima i trajnost mu je smanjena. Međutim, iz istog razloga, lakše se impregnira, a impregnacija dublje penetrira i pritom mu se višestruko povećava trajnost.

Kod betona, poroznost je manja i ovisi o faktorima poroznosti cementnog kamena, granulometrijskom sastavu i kvaliteti ugradnje betona. Međutim, bez obzira na manji udio pora, beton je također podložan vremenskim utjecajima npr. smrzavanju, difuziji klorida (uzrokuju koroziju armature) i dr. U dužem vremenskom periodu negativni utjecaji mogu značajno smanjiti trajnost betona, ali i uporabivost cijele konstrukcije, te se stoga preporuča primjena hidrofobnih impregnacija i na betonskim površinama.

KÖSTER Bauchemie AG u svojim je laboratorijima razvio dva proizvoda koji, ovisno o načinu primjene i tipu konstrukcije, smanjuju upojnost podloge i time povećavaju trajnost završnih mineralnih obloga konstrukcija:

KÖSTER Siloxan


– tekući, bezbojni premaz na bazi silan-siloksana
– vrlo niske viskoznosti (1.3 mPa·s – za usporedbu, voda ima viskoznost 1 mPa·s)
– premaz se može nanijeti strojno špricanjem (profesionalnim ‘’airless’’ strojem ili običnom vrtnom brentom) ili ručno četkom u 2 sloja (‘’svježe na svježe’’)
– potrošnja varira ovisno o upojnosti i vrsti podloge – od 0,2 do 1,0 L/m2
– temperatura primjene 0 – 30 °C

KÖSTER Fasadna Krema


– vrlo gusta, pastozna krema mliječno bijele boje (viskoznost 3000 mPa·s) na bazi silan-siloksana
– premaz se može nanijeti strojno špricanjem (profesionalnim ‘’airless’’ strojem) ili ručno četkom
– temperatura primjene 5 – 30 °C
– ugradnja u jednom sloju ukupne potrošnje 0,1 – 0,25 L/ m2
– kreme općenito karakterizira dublja penetracija (jer su gušće i tijekom ugradnje se duže zadržavaju na površini prilikom sušenja)
– češće se upotrebljavaju na opeci

Konstrukcije tretirane hidrofobnim premazom KÖSTER Siloxan ili Fasadna Krema karakterizira: vodoodbojnost, otpornost na prodor klorida, otpornost na isoljavanje, otpornost na cikluse smrzavanja i odmrzavanja te otpornost na topive soli (soli za odmrzavanje).

Jedan od načina sprječavanja degradacije betonskih i zidanih konstrukcija je upravo upotreba gore spomenutih hidrofobnih premaza, koji će jednostavno ‘’odbiti’’ kritični faktor od kojeg počinju problemi trajnosti – vlagu. Sve što je potrebno poduzeti je dobro pripremiti podlogu – otprašiti, ukloniti sve masti, ulja i slabo vezive dijelove te istu tretirati određenim alatom za nanošenje (ugradnja četkom ili špricanjem uz upotrebu pumpi). Tijekom pripreme podloge mora se obratiti pozornost na zaštitu detalja (stolarija, prozori) jer može doći do reakcije i neželjene promjene boje površine staklenih ili plastičnih elemenata.

Kako bi se ustanovila stvarna potrošnja i učinkovitost materijala predlaže se izvedba testnog uzorka (veličine približno 1 m2). Zaštitne rukavice i naočale neophodne su u slučaju korištenja KÖSTER Siloxana obzirom da je proizvod na bazi otapala.

Najveća prednost KÖSTER Siloxana i Fasadne Kreme je što djeluju dubinski – penetriraju u konstrukciju i prianjanju uz stijenke pora i kapilara čime se postiže iznimna hidrofobnost i paropropusnost, a pritom se ne utječe na vanjski izgled površine (u vrlo rijetkim slučajevima podloga zna blago promijeniti boju i iz tog razloga se predlaže izvedba testnog uzorka). Zbog iznimne dubine penetracije (> 10 mm), premaz se može nanijeti i na horizontalne (gazne) površine kao npr. stepeništa (obrađena pranim kulirom i sl.) – s vremenom, premaz će se habanjem površinski ukloniti i efekt vodoodbojnosti neće biti toliko izražen no dubinski će i dalje biti prisutan (čime maksimalo zaštićujemo elemente od prodora agresivnih tvari).

Kao primjer, na fotografiji ćemo prikazati efekt na pločici izrađenoj od vrlo upojnog porobetona:

Jedan dio pločice tretiran je hidrofobnim premazom KÖSTER Siloxan – bez vidljive promjene boje i stvaranja površinskog vidljivog filma. Nakon polijevanja vodom može se točno vidjeti koji dio površine je hidrofobno zaštićen.

Reference nedavno zaštićenih objekata u Hrvatskoj:

Vodosprema Zabok
– betonska konstrukcija se nije obradila klasičnim žbukanjem, želja arhitekta je završno ostaviti izgled ‘’natur’’ betona – ugradnjom KÖSTER Siloxana (‘’airless’’ pumpom) ne mijenja se boja podloge, a ista postaje vodoodbojna i otporna na prodor agresivnih tvari.


Navedenim KÖSTER hidrofobnim proizvodima zaštitit ćete Vaše vanjske, postojeće ili nove mineralne površine (fasadne opeke, kamene obloge i betonske podloge), produžiti im trajnost i osigurati jednaki i nepromijenjeni estetski izgled u godinama koje dolaze.

Novalja, Pag, tunara – ugradnja špricanjem

Pag, Gradski muzej – zaštita kamene fasadne obloge od zapljuskivanja i vjetrom nanesenih soli

Ukoliko imate bilo kakva pitanja vezana uz materijale, tehnologiju izvođenja, izradu AutoCAD/dwg detalja ili troškovničkih stavaka slobodno nas kontaktirajte:

KÖSTER
KÖSTER Hrvatska d.o.o.
Stupničke Šipkovine 3/1
HR-10255 Donji Stupnik
Tel: +385 1 6414 050
Fax: +385 1 6414 055
info@koster.hr
www.koster.hr

Podijeli:
  • googleplus
  • linkedin
  • mail

Autor: promogradnja