PRETRAŽI
INTERVJU

Intervju: izv. prof. dr.sc. Zoran Veršić, dipl. ing. arh., Arhitektonski fakultet Sveučilišta u Zagrebu

Arhitektonski fakultet Sveučilišta u Zagrebu i Klaster za energetsku učinkovitost i održivost u zgradarstvu – nZEB.hr u sklopu aktivnosti Stručnog usavršavanja AF-a pripremaju cjelodnevni stručni skup: nZEB u praksi Projektiranje zgrada prema nZEB standardima. Stručni skup održati će se na Arhitektonskom fakultetu u Zagrebu, 20.02.2020. godine. O ovom važnom skupu i drugim temama vezanim uz energetsku učinkovitost i održivost u zgradarstvu porazgovarali smo s izv. prof. dr.sc. Zoranom Veršićem, dipl. ing. arh., s Arhitektonskog  fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, Katedra za arhitektonske konstrukcije i zgradarstvo, predstojnikom Zavoda za zgradarstvo i fiziku zgrada i predsjednikom Klastera nZEB.hr

PG: Na samom početku razgovora molio bi Vas da nam ukratko predstavite Klaster za energetsku učinkovitost i održivost u zgradarstvu – nZEB.hr Tko su članovi Klastera nZEB.hr i koji su ciljevi Klastera?

Z.V.: Klaster za energetsku učinkovitost i održivost u zgradarstvu – nZEB.hr sa sjedištem na Arhitektonskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu je neprofitna pravna osoba osnovana 2018. godine i upisana u Registar udruga Republike Hrvatske. Osnivači udruge su: Arhitektonski fakultet Sveučilišta u Zagrebu, AGC Flat Glass Adriatic d.o.o., Knauf –Insulation d.o.o., Profine Croatia d.o.o., Robert Bosch d.o.o. i Wienerberger d.o.o. Od 2019. godine članovi Klastera nZEB.hr su i Građevinski fakultet Sveučilišta u Zagrebu, Nosivi građevinski elementi d.o.o. i Velux Hrvatska d.o.o., te počasni član Ministarstvo graditeljstva i prostornog uređenja RH.

Ciljevi Klastera nZEB.hr su povezati znanost, inovacije i gospodarstvo odnosno sve dionike u gradnji i obnovi zgrada po kriterijima zgrada niske energetske potrošnje, zgrada gotovo nulte energije (nZEB) kao i zgrada zelene i održive gradnje. Zadatak Klastera nZEB.hr je uspostaviti bolju suradnju gospodarstva i institucija te pomoći institucijama pri izradi kriterija za projektiranje i izvedbu zgrada po kriterijima visoke učinkovitosti, kao i po kriterijima održive gradnje, te djelovati u području širenja ideja, znanja i zahtjeva za izgradnju energetski visoko učinkovitih i održivih zgrada.

P.G: U četvrtak 20.02.2020. Arhitektonski fakultet Sveučilišta u Zagrebu i Klaster za energetsku učinkovitost i održivost u zgradarstvu – nZEB.hr u sklopu aktivnosti Stručnog usavršavanja AF-a organiziraju cjelodnevni stručni skup: nZEB u praksi Projektiranje zgrada prema nZEB standardima. Koje su teme na ovogodišnjem skupu i tko su predavači?

Z.V.: Centralna tema ovog stručnog skupa je predstavljanje „Smjernica za zgrade gotovo nulte energije“ koje je za potrebe Ministarstva graditeljstva i prostornog uređenja RH izradio Zavod za zgradarstvo i fiziku zgrada Arhitektonskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu u suradnji sa Hrvatskim savjetom za zelenu gradnju. Ostale teme skupa su propisi, smjernice i planovi iz područja energetske učinkovitosti i održivog razvoja u zgradarstvu, projektiranje i izvedba novih i obnova postojećih energetski visoko učinkovitih i održivih zgrada, materijali, proizvodi i sustavi za energetski visoko učinkovite i održive zgrade, te iskustva i izvedeni primjeri energetski visoko učinkovitih i održivih zgrada.

P.G.: Vaši stručni skupovi privlače respektabilan broj slušatelja, kako tumačite toliki interes?

Z.V.: Arhitektonski fakultet Sveučilišta u Zagrebu profilirao se u prepoznatog dionika u području edukacije za energetski visoko učinkovite i održive zgrade i umrežavanje znanstvenih institucija s gospodarstvom, s ciljem promicanja znanosti i inovacija te unapređenja stanja tehnike, proizvoda, materijala i usluga, povezanih s približavanjem nacionalnim i EU smjernicama za gradnju zgrada gotovo nulte energije i održivih zgrada. Na stručnim skupovima nastojimo okupiti vrhunske stručnjake koji će osnovnu temu skupa prikazati i objasniti unutar domene svog stručnog djelovanja. Teme se prezentiraju od obaveznih zakonskih okvira, prikaza trenutnog i budućeg stanja na europskom i hrvatskom tržištu, prikaza materijala i sustava koji omogućavaju izvedbu po zadanim kriterijima, način projektiranja i izvedbe zgrada, provjeru izvedenog stanje kao i način korištenja i obavezu održavanja zgrada kako bi se održali zadani zahtjevi. Osim stalne težnje za što višom kvalitetom stručnih skupova većinu skupova organiziramo uz pomoć dugogodišnjih partnera iz gospodarstva. Očito su ovo elementi koji su prepoznati kod stručnjaka koji redovito posjećuju naše skupove.

PG: Sve nove zgrade za koje se zahtjev za izdavanje građevinske dozvole podnosi nakon 31. prosinca 2019. godine moraju ispunjavati zahtjeve za nZEB. Kakva je trenutna situacija u Hrvatskoj i da li je građevinski sektor spreman za nZEB gradnju?

Iako smo već više godina upoznati s činjenicom da će ova obaveza stupiti na snagu ponovno se čini da je struka zatečena ovim zahtjevima. Dio stručnjaka koji se aktivno bavi energetskom učinkovitosti u zgradarstvu promovirao je temu nZEB-a još od 2010. godine kada je ona spomenula u Direktivama EU. Prilagodba svih struka koje sudjeluju u projektiranju zgrada je uglavnom ostvarena. Problem je s građevinskim sektorom koji je zadužen za izvedbu zgrada. Nedostatak educirane radne snage je problem koji bi mogao dovesti u pitanje kvalitetnu izvedbu koja je ključna za realizirane zgrade po nZEB standardu.

PG: Što sve od kriterija treba zadovoljiti zgrada da bi bila nZEB?

Z.V.: Stambene i nestambene zgrade gotovo nulte energije moraju zadovoljiti kriterij godišnje potrebne toplinske energije za grijanje po jedinici ploštine korisne površine grijanog dijela zgrade, Q’’H,nd [kWh/(m2a)] i godišnje primarne energije po jedinici ploštine korisne površine grijanog dijela zgrade Eprim [kWh/(m2a)] ovisno o vrsti zgrade i njenoj lokaciji (kontinentalna ili primorska Hrvatska). Osim ovih kriterija potrebno je zadovoljiti i zahtjev u pogledu primjene obnovljivih izvora energije koji nalaže da najmanje 30% godišnje isporučene energije mora biti podmireno iz obnovljivih izvora energije koja se proizvodi na zgradi ili u njezinoj blizini. Izgrađena zgrada mora ispuniti zahtjev o zrakonepropusnosti koji se dokazuje „blower door“ testom na izvedenoj zgradi prije tehničkog pregleda zgrade. Ono što je važno naglasiti da se ispunjavanje zahtjeva za zgrade gotovo nulte energije može ispuniti isključivo koordiniranim integralnim pristupom svih struka uključenih u projektiranje zgrade (arhitekti, projektanti fizike zgrade, termotehničkih sustava i elektroinstalacija) i to od idejnog rješenja zgrade i energetskog koncepta do rješenja izvedbenih detalja i kontrole izvedbe kao i kvalitetne izvedbe. Pri realizaciji zgrada gotovo nulte energije važni su educirani izvođači i nadzorni inženjeri upoznati sa zahtjevima i načinima izvedbe zgrada koje će zadovoljiti standarde zgrada gotovo nulte energije.

PG: Počasni član vašeg klastera je Ministarstvo graditeljstva i prostornoga uređenja koje  izradilo Smjernice za zgrade gotovo nulte energije. Smjernice su namijenjene građanima i ostalima koji kreću u gradnju svojih zgrada nakon 31. prosinca 2019. godine, ali i stručnjacima koji će sudjelovati u procesu projektiranja i izgradnje. Možete li nam reći nešto o Smjernicama?

Kao što sam naveo na početku ovog razgovora „Smjernice za zgrade gotovo nulte energije“ za potrebe Ministarstva graditeljstva i prostornog uređenja RH izradio je Zavod za zgradarstvo i fiziku zgrada Arhitektonskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu u suradnji sa Hrvatskim savjetom za zelenu gradnju. Smjernice su izrađene u dva dijela. Prvi dio namijenjen je za opću zainteresiranu javnost i na pojednostavljeni i skraćeni način iznosi osnovne kriterije, karakteristike i zahtjeve zgrada gotovo nulte energije. Drugi dio smjernica, predviđen je za stručnu javnost i u njemu su obrazložene zakonske obaveze, kriteriji i karakteristike zgrada gotovo nulte energije, te je objašnjeno kako postići standard zgrade gotovo nulte energije. Obrazloženi su čimbenici iz područja arhitektonsko-građevinskog, termotehničkog i elektroinženjerskog područja koji utječu na zadovoljenje standarda zgrada gotovo nulte energije. Prikazane su detaljne varijantna rješenja gotovo nula energetskih zgrada za tri različite namjene zgrada (obiteljska kuća, višestambena zgrada i zgrada obrazovne namjene) za dvije lokacije u različitim klimatskim zonama (kontinentalna i primorska Hrvatska). Objašnjeni su projektni parametri arhitektonskog oblikovanja i toplinske zaštite te tehničkih sustava za zgrade gotovo nulte energije kao i nužnost zajedničke suradnje investitora i cjelokupnoga projektnog tima od najranije faze projektiranja zgrade. U Smjernicama su navedeni i primjeri dobre prakse zgrada gotovo nulte energije.

PG: Potpisali ste 2018.godine sa Ministarstvom graditeljstva i prostornog uređenja, Hrvatskim savjetom za zelenu gradnju, Hrvatskom udrugom proizvođača fasadnih sustava i Fondom za energetsku učinkovitost povelju o suradnji u cilju dekarbonizacije zgrada do 2050. godine.  Sve je više potpisnika koji simbolično postaju partneri i samim potpisivanjem povelje potiče se kontinuirana suradnja na izradi Dugoročne strategije obnove nacionalnog fonda zgrada i prelazak na standard gradnje zgrada gotovo nulte energije (nZEB). Mogu li se ostvariti ti ciljevi i koje su moguće barijere programu dekarbonizacije fonda zgrada do 2050. godine?

Z.V.: Ministarstvo graditeljstva i prostornog uređenja RH prepoznalo je Klaster za energetsku učinkovitost i održivost u zgradarstvu – nZEB.hr kao bitnog partnera u promoviranju energetske učinkovitosti i održivosti u zgradarstvu te ga pozvalo da među prvima potpiše Povelju o suradnji u cilju dekarbonizacije zgrada do 2050. godine. Sadržaj Povelje odgovara ciljevima za koje se zalaže Klaster nZEB.hr. Do danas povelju je potpisalo 68 partnera. Potpisnici Povelje simbolično postaju partneri zajednice kojoj je cilj dekarbonizacija zgrada u svim svojim aktivnostima i gdje god je to moguće. Sadržaj povelje odnosi se na postizanje energetskih i klimatskih ciljeva na nacionalnoj i EU razini kroz dekarbonizaciju fonda zgrada, obnovom zgrada i građenjem zgrada gotovo nulte energije s ciljem dodatnog smanjenja emisija stakleničkih plinova, povećanjem udjela obnovljivih izvora energije, poboljšanjem energetske sigurnosti te uvođenjem inovacija i pametnih tehnologija koje omogućuju zgradama da potpomognu sveukupnu dekarbonizaciju gospodarstva. Potpisivanjem Povelje potiče se suradnja na izradi Dugoročne strategije za poticanje ulaganja u obnovu nacionalnog fonda zgrada i prelazak na standard gradnje zgrada gotovo nulte energije (nZEB).

Da bi se ovi ciljevi ostvarili potrebna je jača promocija ciljeva kao i stimulacije koje će potaknuti smanjenje emisije stakleničkih plinova i povećanje korištenja udjela obnovljivih izvora energije. Ključnu ulogu u tranziciji prema dekarbonizaciji imaju strateški dokumenti o razvoju energetike koji se moraju temeljiti na uporabi obnovljivih izvora energije.

PG: Kakva je danas situacija u zgradarstvu i treba li postrožiti kriterije za energetsku obnovu? Imate li u Klasteru pripremljene prijedloge novih kriterija?

Z.V.: Problemi građevinarstva očituju se i kroz probleme u zgradarstvu, a to je nedostatak radne snage, pogotovo kvalificirane radne snage. Svjedoci smo da nam je građevinski sektor, koji je glavni pokretač gospodarskog rasta zemlje u velikim problemima. Zbog navedenog postavlja se pitanje tko će izvesti energetsku obnovu zgrada za koju su osigurana sredstva. Prilikom rekonstrukcije, pa tako i energetske obnove zgrada, nema obaveze ispunjavanja nZEB standarda. Za obnovu i rekonstrukciju zgrada potrebno je definirati nZEB standard koji sigurno ne može biti isti kao i za nove zgrade. Klaster nZEB.hr će, kao i do sada, aktivno preko svojih članova surađivati sa stručnim i upravnim tijelima u donošenju propisa i smjernica u ovom području.

PG: Ima li nekih naznaka da će se i država uključiti u sufinanciranje nZEB projekata?

Z.V.: Projektiranje i izvedba novih zgrada po nZEB standardima je zakonska obaveza. U ovom trenutku država je pomoću sredstava EU uključena u sufinanciranje energetske obnove zgrada. Sigurno je da bi promoviranje izvedbe novih visokoučinkovitih zgrada i poticanje korištenja obnovljivih izvora energije od strane države bilo i više nego poželjno. Da li je to kroz mjere direktnog sufinanciranja ili kroz druge mjere i porezne olakšice pitanje je političke odluke.

P.G.: Mogu li se i druge  tvrtke i institucije pridružiti klasteru nZEB.hr? Koje su dosadašnje aktivnosti Klastera i što još planirate za ovu godinu?

Klaster za energetsku učinkovitost i održivost u zgradarstvu – nZEB.hr otvoren je za sve nove članove koji se žele aktivno uključiti u ostvarivanje ciljeva Klastera nZEB.hr. Pozivamo sve zainteresirane koji su voljni pridružiti se Klasteru za energetsku učinkovitost i održivost u zgradarstvu – nZEB.hr da informacije potraže na web stranici www.nzeb.hr . Ujedno pozivamo i sve zainteresirane za suradnju, kao i one kojima su potrebni savjeti i mišljenja iz područja energetske učinkovitosti i održivosti u zgradarstvu da nam se jave sa svojim pitanjima i prijedlozima. Klaster za energetsku učinkovitost i održivost u zgradarstvu – nZEB.hr do sada je radio na ostvarivanju svojih ciljeva kroz edukaciju, savjetovanje, organiziranje i sudjelovanje na stručnim skupovima s temom energetske učinkovitosti i održivosti. Planovi Klastera nZEB.hr je nastavak promocije u ostalim dijelovima Hrvatske kao i organizacija edukacije projektiranja i izgradnje zgrada niske energetske potrošnje, zgrada gotovo nulte energije (nZEB) kao i zgrada po kriterijima zelene i održive gradnje. Predviđa se i uvođenje nagrada za studente i stručnjake za projekte i izvedene zgrade niske energetske potrošnje kao i zgrada po kriterijima zelene i održive gradnje. U pripremi su i druge aktivnosti o kojima će informacije biti pravovremeno objavljene na web stranici Klastera nZEB.hr.

Goran Korać

Podijeli:
  • googleplus
  • linkedin
  • mail

Autor: promogradnja