PRETRAŽI
MATERIJALI

Jesu li naše zgrade sigurne od požara?

Prema definiciji, požar je nekontrolirano gorenje koje nanosi materijalnu štetu i/ili ugrožava ljudske živote. Za razvoj vatre (požara) potrebna su tri elementa:
– goriv (zapaljiv) materijal
– kisik
– izvor topline – može biti plamen, iskra, koncentrirani izvor svjetla i sl.

Ukoliko jedan od tih elemenata nedostaje nema opasnosti od razvoja požara.
Budući da je kisik uvijek u većoj ili manjoj mjeri prisutan u zraku, a izvor topline je obično uzrokovan slučajno, jedini čimbenik koji možemo kontrolirati je gorivost materijala, odnosno odabir materijala i opreme koji se koriste u zgradama.

Upozoravajući su podaci udruge Fire Safe Europe (http://firesafeeurope.eu):
• u Europi godišnje izbije više od 2.000.000 požara
• 90% svih požara događa se u zgradama
• samo 3 minute je potrebno požaru da zahvati cijelu prostoriju u kojoj je započeo
• 4.000 tisuće ljudi svake godine smrtno strada u požarima u Europi
• 126.000.000.000 Eura godišnje iznos je šteta uzrokovanih požarima u Europi

Odgovornost projektanta, kao i ostalih sudionika u gradnji (izvoditelj, investitor,..), odnosno njihova uloga prilikom odabira proizvoda koji se ugrađuju u građevinu je od presudne važnosti za ostvarenje temeljnog zahtjeva za građevinu – sigurnosti u slučaju požara.
Dovoljno je prisjetiti se nedavnih požara s katastrofalnim posljedicama (London, 79 stradalih osoba) te velikom materijalnom štetom (Zagreb, studentski dom ‘Cvjetno naselje’ i SRC ‘Jelenovac’).
S pravom si zato postavljamo pitanje – jesu li i koliko naše zgrade sigurne od požara?

U Hrvatskoj je sigurnost zaštite od požara regulirana Zakonom o gradnji (‘Narodne novine’ br. 153/13; 20/17). Istovremeno, Pravilnikom o otpornosti na požar i drugim zahtjevima koje građevine moraju zadovoljiti u slučaju požara (‘Narodne novine’ br. 29/2013; 87/2015) dani su uvjeti, odnosno zahtjevi vezani uz pojedine građevne dijelove zgrade. Spomenutim pravilnikom zgrade su podijeljene u 5 podskupina, kojima se posebno pridružuju visoke zgade kao najrizičnije po pitanju zaštite od požara.

Uz njih se posebno moraju naglasiti zgrade u kojima borave nepokretne i osobe smanjene pokretljivosti te osobe koje se ne mogu samostalno evakuirati (bolnice,
domovi za stare i nemoćne, psihijatrijske ustanove, jaslice, vrtići, škole i slično), te zgrade u kojima borave osobe kojima je ograničeno kretanje iz sigurnosnih razloga (kaznene ustanove i slično), i/ili imaju pojedinačne prostore u kojima se može okupiti više od 300 osoba.
Kod obnove ili gradnje visokih zgrada te javnih zgrada s gore navedenim specifičnim namjenama, toplinska izolacija fasade, ravnog ili kosog krova i potkrovlja mora biti od negorivih materijala, odnosno razreda reakcije na požar A1 ili A2.
Te vrlo stroge kriterije zadovoljavaju proizvodi od kamene vune Knauf Insulation kojom se ostvaruju najviši standardi toplinske, zvučne i protupožarne izolacije.

Za sve dodatne informacije o negorivoj toplinskoj izolaciji Knauf Insulation posjetite http://knaufinsulation.hr, a sva pitanja koja imate na tu temu postavite na: kakoizolirati@knaufinsulation.com

Knauf Insulation d.o.o., Varaždinska 140, HR – 42220 Novi Marof
Besplatni info-telefon: 0800 303 306
Tel. +385 42 401 300, Faks: + 385 42 611 030
E-mail: infoHR@knaufinsulation.com

Podijeli:
  • googleplus
  • linkedin
  • mail

Autor: promogradnja