PRETRAŽI
MATERIJALI

Mapei u projektu proširenja trgovačkog centra Arena Zagreb

Arena Centar je ne samo najveći trgovački centar u Zagrebu već i nezaobilazna destinacija za zabavu i shopping za cijelu obitelj. Novom strategijom poslovanja krenuli su u velike izmjene u samom centru koje su realizirane tijekom 2018. i bit će završene 2019. godine.

Ponuda centra se proširuje za gotovo 6000 m2 nove prodajne površine, a u centar ulaze i neki novi anchor zakupci, koji su po mišljenju vjernih posjetitelja Arena Centra nedostajali. U tom zahvatu dio postojećih trgovina je relociran što su trgovci iskoristili za unapređenje koncepata, te proširenje ponude na većim kvadraturama. Ovo proširenje predstavlja najveću pojedinačnu investiciju u trgovačku infrastrukturu unazad nekoliko godina.
U 2019. godini planira se i otvorenje retail parka ispred zapadnog dijela centra što će Arena Centru donijeti novih 8000 m2 prodajne površine. Tim zahvatom dodatno će se osnažiti cijela shopping destinacija. Uz stručnu pratnju djelatnika tehničke službe Mapei Croatia d.o.o. pratili smo radove na sanaciji platoa parkirališta Arena Centra iznad trgovačkog prostora Interspar te radove na izolaciji krova novog retail parka Arena Centra.
Glavni projektant i nadzor na ovom projektu je tvrtka EXPERTO CREDE, a glavni nadzorni inženjer Boris Blažević, dipl.ing.građ. Tvrtka EXPERTO CREDE je korporacija konzorcijskog tipa koja pruža usluge vođenja projekata, projektiranje svih struka (arhitektura, konstrukcija, elektro-instalacije, strojarstvo, voda i odvodnja, geodezija, zaštita od požara, zaštita na radu, promet, hortikultura…), stručni nadzor u svim strukama, financijsko i pravno vođenje projekata, IT rješenja, energetske preglede i certificiranje, jednom riječju konzultantske usluge investitorima koji razvijaju projekte u Hrvatskoj i inozemstvu u svim fazama projekta od ideje do korištenja objekata.

Sustav za hidroizolaciju POLYFLEX kao rješenje za sanaciju platoa Arena Centra
Prilikom korištenja platoa parkirališta Arena Centra u Zagrebu na poziciji iznad trgovačkog prostora Interspar, došlo je do procurivanja postojeće hidroizolacije platoa te konstantnog prodiranja vode u trgovački prostor ispod platoa. Suradnjom projektanata i voditelja projekta, glavnog izvođača radova na objektu i tima tehnike Mapei Croatia d.o.o., projektirana je i izvodi se sanacija platoa Arena Centra. Uz nekoliko bitnih značajki koje su uvjetovane činjenicom da je objekt u funkciji dok se radovi sanacije izvode, postojala su ograničenja u mogućoj sanaciji i tehnologijama kojima bi se ona izvela. Jedno od ograničenja bila je nemogućnost korištenja hidrodemoliranja kao postupka uklanjanja postojećih slojeva te pripreme podloge za nove slojeve hidroizolacije.


Radovi su započeli uklanjanjem postojećeg asfaltnog zastora postupkom strojnog glodanja asfalta. Nakon što je asfaltni zastor uklonjen, bilo je potrebno ukloniti i postojeću hidroizolaciju. Kako se nije moglo koristiti hidrodinamičko uklanjanje postojećih slojeva zbog mogućeg procurivanja vode u objekt, odabrana je metoda mehaničkog uklanjanja postojeće HI. Za bolju prionjivost novih slojeva nakon uklanjanja postojećih slojeva asfalta i HI, podloga je pripremljena sačmarenjem, kako bi se osigurala prionjivost temeljnog sloja nove hidroizolacije.
Nakon pripreme podloge nanesen je temeljni sloj hidroizolacije MAPEFLOOR I 914, dvokomponentne epoksidne smole za izvođenje temeljnog premaza cementnih podloga prije hidroizolacije bitumenskim trakama i polaganja asfalta. Svježi temeljni premaz posut je kvarcnim pijeskom granulacije 1,2 mm do punog zasićenja. Nakon što je epoksidni temeljni premaz
MAPEFLOOR I 914 u potpunosti vezao i nakon što je uklonjen višak nevezanih dijelova kvarcnog pijeska postupkom ispuhivanja zrakom pod pritiskom, nanesena je plastomerna hidroizolacijska traka POLYFLEX HP 5 mm, proizvedena s najnovijom generacijom desitiliranih bitumena, otporna na korijenje, s odličnim mehaničkim karakteristikama u smislu izduženja, vlačne čvrstoće i otpornosti na probijanje koja osigurava odlične karakteristike fleksibilnosti pri niskim temperaturama. Na novu hidroizolaciju ugrađuje se novi asfaltni zastor u potrebnoj debljini.


Svi spomenuti radovi odvijaju se istovremeno u etapama, na jednoj poziciji se uklanja postojeći asfalt dok se na nekoj od prethodnih pozicija ugrađuje novi. Organizacija radova te praćenje kvalitete izvođenja istih trenutna je zadaća svih koji su uključeni u projekt od izvođača radova do nadzornog inženjera i projektanta uz konstantnu pomoć djelatnika odjela tehnike Mapei Croatia. Radove na sanaciji izvodi tvrtka Mar iz Samobora. Gospodin Gorki Bratim direktor je tvrtke Mar i zamolili smo ga da nam prenese iskustvo prilikom sanacije na ovom objektu.

„Tvrtka MAR uspješno posluje preko 30 godina. Prvenstveno smo se bavili radovima u energetici, od kojih su najznačajniji izvršeni radovi na dva najveća vjetroparka u Hrvatskoj – Ogorje i Obrovac. Posljednjih godina prebacili smo težište na sanacijske radove. Kroz dosadašnji rad profilirali smo se u tvrtku sa stručnim kadrom i potrebnom opremom za samostalno izvođenje radova, prvenstveno hidrodemoliranja, sanacije reparaturnim mortovima, konstruktivnih injektiranja, ugradnje hidroizolacija te općenito ostalih radova konstruktivnih održavanja u infrastrukturi. U skladu s našom poslovnom filozofijom stalno ulažemo u stručno usavršavanje kako bi našim klijentima pružili vrhunsku uslugu.

Na što treba dodatno obratiti pažnju kad je u pitanju sanacija nekog objekta?
Problem sanacija u Hrvatskoj prvenstveno je u tome što je veliki broj projektanata osposobljen za novogradnju, a vrlo mali broj je osposobljen za sanacije. Mnogi sanaciji pristupaju kao da je u pitanju novogradnja, što u biti nije, jer su potpuno drugačije zakonitosti i principi po kojima se sanacijski radovi izvode. Kod sanacijskih radova isti se izvode na objektima na kojima u većini slučajeva već postoji ugrađena hidroizolacija, postoje ugrađeni svi slojevi konstrukcije, od kojih neke treba kvalitetno ukloniti. Podlogu je potrebno očistiti od nevezanih dijelova kako bi na koncu ostala potpuno zdrava podloga koja ima kvalitetnu prionjivost. Na ovoj sanaciji, bitno je za istaknuti, da je postojala značajna podrška od odjela tehnike Mapei Croatia. Naime, Mapei je zajedno sa stručnjacima EXPERTO CREDE izradio tehničko rješenje koje je u zadanim uvjetima, po nama, bilo jedino tehnički ispravno i moguće. Tu je snaga tvrtke Mapei Croatia vidljiva kroz kvalitetu da s vlastitim tehnološkim rješenjem, iskustvom i znanjima predloži najoptimalnije rješenje.

MAPEPLAN M 15 Broof T1 kao rješenje za hidroizolaciju krova retail parka Arena Centra
U 2019. godini planira se i otvorenje retail parka ispred zapadnog dijela centra. Glavni izvođač radova je tvrtka MDK GRAĐEVINAR dok radove hidroizolacije krova izvodi tvrtka HIDROSAN GRADNJA d.o.o. Proveli smo nekoliko dana sa djelatnicima HIDROSAN GRADNJE d.o.o te zamolili Karla Kuzmića, tehničkog voditelja tvrtke da nam ukratko prenese iskustva s gradilišta:
HIDROSAN GRADNJA d.o.o. ima dugogodišnje iskustvo u izvođenju svih vrsta hidroizolacija u graditeljstvu, naročito krovnih pokrova ravnih krovova. U svom radu opredijelili smo se za najsuvremenije materijale i tehnološke postupke, prateći najnovije svjetske trendove u graditeljstvu. Dugogodišnje iskustvo i stručni djelatnici osnova su na kojoj gradimo kvalitetu u svim područjima našeg rada.
U modernom svijetu prilikom gradnje objekata teži se brzini izvedbe, visokoj trajnosti i niskoj cijeni proizvoda. Hidroizolacija prema takvim zahtjevima mora biti jednostavna za ugradnju, otporna na vanjska djelovanja i konkurentna za tržište stoga mogu reći da je Mapei best buy što se tiče omjera cijene i kvalitete i radi se o velikoj tvrtki s odličnim tehnološkim rješenjima, a sve je dostupno u najkraćem roku što je jako važno nama na gradilištu.

Ovo je poprilično zahtjevan projekt u prvom redu zato što imate velik broj detalja na samom krovu, površina krova je oko 9 000 kvadrata, imamo dosta i horizontala i sveukupno ćemo utrošiti oko 12 000 kvadrata sintetičkih folija Mapei. Rok je poprilično kratak, no mi smo dobro kapacitirani jer imamo vrhunske instalatere i vjerujemo kako završavamo sve u roku, kako bi objekt bio potpuno funkcionalan i siguran u pogledu vodonepropusnosti. Brza i jednostavna tehnologija ugradnje i varenja, otpornost na stalno naprezanje te odlična mehanička otpornost, ekološka prihvatljivost samo su neke od karakteristika sintetičke folije MAPEPLAN.
Dinamičan je to proces, dosta je ekipa u isto vrijeme na krovu i nama je olakšalo posao što smo ravne površine radili automatom, strojem za varenje i na taj način idealno (tehnički i estetski) izveli sve spojeve i detalje te je vrlo malo mjesta, tamo gdje nije moguć pristup stroju koje je trebalo ručno popraviti. Iskustvo sa Mapei proizvodima je odlično i sve što smo dosada odrađivali nismo imali nikakvih poteškoća.

Radovi na krovu
Izolacija krova izvedena je u slijedećim slojevima: prvo je položena prozirna polietilenska parna brana MAPEPLAN VB PE debljine 0,30 mm. Osim što se jednostavno ugrađuje, MAPEPLAN VB PE odlikuje kontrolirana otpornost tijekom prolaska pare te visoka fleksibilnost. Nakon toga slijedilo je polaganje kamene vune a kao završna izolacija postavljena je sintetička membrana na bazi PVC-a MAPEPLAN M 15 Broof T1.


Sintetička folija MAPEPLAN M 15 Broof T1, debljine 1,5 mm ugrađena je direktno na toplinsku izolaciju. Spojevi folija međusobno su vareni vrućim zrakom, sa preklopom od minimalno 11 cm. Zbog svoje visoke obradivost i lakoće varenja, varovi su uglavnom izvedeni strojno samohodnim strojevima te ručnim varilicama kod izvedbe detalja. Duž ruba atike postavljeni su kutni Fe-Zn profili za prihvaćanje opterećenja vjetrom u zonama najvećeg podtlaka odnosno na mjestima sudara horizontalnih i vertikalnih površina krovišta uz obodne nadozide i atike. Profil je mehanički pričvršćen u podloge sa udarnim tiplama cca. 5 kom/m2. I odabrana sintetička folija udovoljava zahtjevima pravilnika u slučaju požara kojima se sprječava širenje plamena vanjskim površinama pokrova, unutar krova i prijenos požara na donju stranu sukladno normi HRN EN 1187.
Sintetička folija MAPEPLAN M 15 Broof T1 položena je duž cijele visine krovne atike te je vertikalno varena na MAPEPLAN LIM širine 7cm koji je mehanički pričvršćen duž cijele atike te brtvljen trajno elastičnim poliuretanskim brtvilom MAPEFLEX PU 45 FT. Na mjestima prodora postavljen je predgotovljeni MAPEPLAN ODZRAČNIK odnosno MAPEPLAN SLIVNIK čija je prirubnica za glavnu sintetičku foliju također zavarena ručnim uređajem za zavarivanje s mlaznicom širine 20 mm.

MAPEI CROATIA d.o.o.
Purgarija 14, Kerestinec
10431 Sveta Nedelja
Tel: 01 3647 790, Fax: 01 3647 787
E-mail: mapei@mapei.hr, tehnika@mapei.hr
BESPLATNI BROJ: 0800 0208

Za više informacije posjetite:
www.mapei.hr i www.mapei.com.

Podijeli:
  • googleplus
  • linkedin
  • mail

Autor: promogradnja