PRETRAŽI

Posts Tagged: Pokretni paletni regali PROMAN


Rješenje za vas…Proman!

Proman d.o.o. je partner i član grupe Proman sa sjedištem u Češkoj. Osnovna djelatnost nam je opremanje skladišnih hala metalnim regalima. U Hrva...

Pokretni paletni regali PROMAN

Skladišni regali mogu se konstrukcijski izvesti na više načina, ovisno o vrsti robe i potrebama korisnika.